CẦU BẠCH THỦ ĐỀ, CẦU BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC
Tham gia chơi CẦU BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC – người chơi không cần chơi nhiều tiền mà xác suất thắng lại cao hơn hẳn so với SOI CẦU đề. Cầu thì luôn đẹp và chính xác
Sau khi nạp thành công số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!

Bạch thủ đề: 600,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-10
01-1089Trúng195
30-0980Trượt284
29-0944Trúng279
28-0917Trượt264
27-0947Trúng161
26-0936Trúng275
25-0900Trượt250
24-0978Trúng265
23-0922Trúng154
22-0914Trúng263
21-0966Trúng296
20-0959Trượt152
19-0925Trúng184
18-0904Trúng277
17-0907Trượt154
16-0904Trượt269
15-0988Trượt198
14-0948Trượt192
13-0964Trượt186
12-0968Trượt175
11-0968Trúng171
10-0902Trúng189
09-0952Trúng296
08-0976Trúng299
07-0970Trượt195
06-0916Trượt157
05-0967Trúng282
04-0961Trượt185
03-0948Trượt280
02-0980Trúng170
01-0979Trúng292
31-0840Trúng270
30-0851Trúng255
29-0878Trúng284
28-0885Trúng297
27-0848Trúng188
26-0858Trúng173
25-0843Trúng280
24-0873Trúng261
23-0834Trúng155
22-0879Trúng273
21-0821Trúng192
20-0809Trúng192
19-0830Trúng166
18-0887Trúng151
17-0886Trúng164
16-0819Trúng198
15-0847Trượt266
14-0893Trúng188
13-0836Trượt263
12-0827Trượt153
11-0859Trượt179
10-0802Trúng152
09-0853Trượt285
08-0848Trượt284
07-0818Trượt182
06-0884Trượt280
05-0810Trúng150
04-0877Trúng180
03-0800Trượt184
02-0802Trượt176
01-0830Trúng170
31-0764Trượt275
30-0741Trúng273
29-0758Trúng296
28-0715Trúng294
27-0771Trúng183
26-0729Trúng188
25-0733Trượt182
24-0742Trúng299
23-0762Trúng267
22-0783Trượt189
21-0744Trúng253
20-0786Trúng181
19-0739Trúng269
18-0780Trúng178
17-0706Trúng183
16-0718Trượt276
15-0791Trượt290
14-0768Trúng285
13-0702Trúng193
12-0715Trúng151
11-0731Trúng278
10-0723Trượt190
09-0760Trượt274
08-0715Trúng267
07-0774Trượt155
06-0798Trúng176
05-0797Trúng253
04-0792Trượt172
03-0794Trúng277
02-0723Trúng273
01-0712Trượt165
30-0651Trúng160
29-0620Trúng161
28-0696Trượt250
27-0695Trúng273
26-0625Trượt275
25-0634Trúng267
24-0656Trượt184
23-0660Trúng151
22-0667Trúng162
21-0634Trúng299
20-0632Trúng177
19-0615Trúng194
18-0651Trúng152
17-0661Trúng290
16-0698Trượt294
15-0650Trượt297
14-0611Trượt177
13-0661Trúng176
12-0642Trúng180
11-0660Trúng279
10-0636Trúng163
09-0665Trượt287
08-0637Trúng291
07-0657Trúng274
06-0688Trượt181
05-0681Trúng165
04-0691Trượt252
03-0682Trượt260
02-0663Trúng195
01-0608Trượt198
31-0542Trượt157
30-0565Trúng269
29-0567Trúng299
28-0559Trúng160
27-0537Trúng252
26-0557Trượt166
25-0519Trúng170
24-0566Trúng256
23-0580Trượt253
22-0574Trượt274
21-0555Trượt182
20-0552Trúng291
19-0581Trượt271
18-0532Trúng160
17-0549Trúng188
16-0531Trúng153
15-0535Trượt197
14-0553Trúng194
13-0549Trúng159
12-0502Trúng292
11-0534Trúng159
10-0596Trúng198
09-0546Trúng294
08-0581Trúng266
07-0560Trúng185
06-0504Trúng180
05-0564Trượt286
04-0518Trúng158
03-0576Trúng166
02-0565Trúng269
01-0520Trúng269
30-0419Trúng159
29-0466Trượt188
28-0496Trúng253
27-0455Trúng276
26-0475Trúng182
25-0483Trúng294
24-0405Trúng174
23-0479Trúng165