Soi cầu DÀN ĐỀ 6 SỐ chốt số đỉnh cao, để giúp các bạn tin tưởng tham khảo. Tự tin đánh to thắng lớn, ngày hôm nay đội ngũ cao thủ SOI CẦU MIỀN BẮC của chúng tôi đã làm việc hết sức và chọn ra số siêu đẹp.

Sau khi nạp thành công số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!

Quý khách vui lòng liên hệ phần chat bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Dàn đề 6 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-12
01-1215,01,09,76,40,59Ăn đề 01198
30-1124,77,56,95,34,71Trượt263
29-1122,86,31,41,84,48Ăn đề 41287
28-1113,72,65,82,93,43Ăn đề 13166
27-1146,18,08,69,49,81Trượt172
26-1116,65,22,89,73,59Ăn đề 73299
25-1116,15,48,76,46,20Ăn đề 16178
24-1123,93,94,52,12,68Ăn đề 52172
23-1116,51,72,04,99,61Ăn đề 99187
22-1110,59,15,53,92,70Ăn đề 70193
21-1160,05,48,43,12,08Ăn đề 48254
20-1146,16,30,01,87,25Trượt193
19-1198,11,18,77,75,83Trượt193
18-1171,55,22,91,52,61Ăn đề 71290
17-1111,24,88,05,02,72Trượt257
16-1155,81,26,12,06,69Ăn đề 69190
15-1164,84,30,77,03,01Trượt297
14-1184,88,57,77,18,61Trượt285
13-1155,23,20,04,12,51Ăn đề 12195
12-1122,93,32,39,06,14Trượt186
11-1191,18,45,54,39,95Ăn đề 91259
10-1187,64,90,83,51,28Trượt270
09-1159,22,90,30,64,51Trượt159
08-1167,26,20,58,41,56Ăn đề 26270
07-1178,94,61,49,25,91Ăn đề 49150
06-1165,88,81,59,84,53Ăn đề 84292
05-1122,49,21,64,40,84Ăn 84155
04-1186,71,40,54,72,74Trượt183
03-1183,99,94,61,00,62Ăn đề 61172
02-1127,74,66,14,53,27Ăn đề 27279
01-1100,88,36,48,34,89Ăn đề 36283
31-1010,60,28,67,19,78Ăn đề 67151
30-1058,08,19,15,63,04Trượt151
29-1039,79,50,29,19,84Ăn đề 50150
28-1071,34,59,97,12,65Trượt199
27-1096,36,88,42,99,64Ăn đề 36286
26-1010,40,04,48,87,59Trượt295
25-1093,42,34,64,28,69Trượt253
24-1093,50,88,16,02,28Ăn đề 88172
23-1091,38,01,44,00,61Ăn đề 44196
22-1021,78,16,00,25,45Trượt199
21-1050,49,30,35,55,54Ăn đề 49258
20-1050,98,88,01,92,11Ăn đề 88184
19-1050,71,70,13,43,61Trượt167
18-1059,62,00,61,87,70Ăn đề 00157
17-1061,11,90,76,47,37Ăn đề 76199
16-1063,40,48,59,97,10Ăn đề 40160
15-1032,13,76,84,49,96Ăn đề 13175
14-1053,26,52,78,81,04Trượt160
13-1020,52,47,95,73,15Ăn đề 20199
12-1005,80,86,34,75,24Ăn đề 75277
11-1014,30,44,45,05,43Trượt285
10-1021,33,65,62,46,39Ăn đề 21281
09-1099,19,21,69,39,45Ăn đề 45251
08-1045,88,64,46,65,37Ăn 88256
07-1047,88,45,27,86,99Ăn đề 47150
06-1081,56,96,61,90,21Ăn đề 21266
05-1033,22,29,89,91,86Ăn đề 33274
04-1079,01,24,77,42,89Trượt165
03-1002,51,69,17,56,63Ăn đề 56162
02-1064,53,28,73,72,22Ăn đề 73164
01-1000,77,89,65,91,28Ăn đề 89280
30-0939,25,22,91,37,55Ăn đề 37255
29-0940,10,66,94,73,57Trượt294
28-0996,91,98,10,26,38Ăn đề 98291
27-0968,21,97,07,47,65Ăn đề 47283
26-0901,43,78,47,74,67Trượt253
25-0969,85,46,83,96,12Trượt173
24-0991,06,65,07,85,35Trượt253
23-0920,22,58,65,09,66Ăn đề 22197
22-0930,35,97,38,33,49Trượt260
21-0999,66,70,44,18,13Ăn đề 66191
20-0997,91,13,56,89,03Ăn đề 03266
19-0945,74,30,25,53,64Ăn đề 25189
18-0973,77,04,35,60,06Ăn đề 04293
17-0908,88,48,25,02,05Trượt271
16-0937,88,36,26,80,58Trượt283
15-0997,43,14,62,79,20Ăn đề 20251
14-0979,22,16,05,44,01Ăn đề 22295
13-0950,29,07,56,99,52Ăn đề 50290
12-0932,12,63,17,98,67Ăn đề 32276
11-0968,74,48,20,02,46Ăn đề 68283
10-0997,94,52,21,51,02Ăn đề 02160
09-0953,89,55,12,80,52Ăn đề 52197
08-0914,99,77,85,81,76Ăn đề 76259
07-0923,69,56,27,07,84Ăn đề 56289
06-0964,26,20,05,69,69Ăn đề 69259
05-0901,71,33,45,54,05Trượt250
04-0947,48,89,83,38,30Trượt194
03-0973,46,86,38,88,56Ăn đề 86293
02-0900,41,70,80,75,92Ăn đề 80164
01-0979,39,52,90,82,94Ăn đề 79263
31-0866,70,18,83,49,55Trượt269
30-0867,51,82,18,30,64Ăn đề 51160
29-0855,33,81,89,35,74Trượt194
28-0897,59,90,34,86,91Trượt182
27-0807,48,57,06,09,14Ăn đề 48160
26-0897,25,72,58,23,41Ăn đề 58169
25-0809,43,63,06,99,57Ăn đề 43178
24-0807,28,06,96,04,36Trượt274
23-0883,47,02,09,34,58Ăn đề 34150
22-0879,71,62,45,30,07Ăn đề 79183
21-0895,21,12,77,43,05Ăn đề 21157
20-0835,09,60,28,41,86Ăn đề 09185
19-0819,92,51,14,34,26Trượt288
18-0897,03,28,87,74,78Ăn đề 87294
17-0837,36,72,29,86,93Ăn đề 86185
16-0813,29,52,19,53,46Ăn đề 19299
15-0804,30,92,67,94,07Trượt290
14-0887,25,90,93,17,32Ăn đề 93152
13-0888,82,22,45,28,09Ăn đề 28294
12-0837,03,65,72,97,02Trượt260
11-0821,46,96,30,47,37Trượt254
10-0853,86,02,48,98,99Ăn đề 02197
09-0861,54,30,93,46,71Ăn đề 61183
08-0888,93,09,36,66,57Ăn 66172
07-0825,05,22,41,32,72Ăn đề 72265
06-0801,70,93,42,15,81Trượt295
05-0842,75,26,12,68,57Trượt294
04-0848,21,77,04,25,22Ăn đề 77294
03-0839,88,51,44,78,54Ăn đề 88293
02-0887,49,57,99,68,41Trượt162
01-0825,46,45,30,93,24Ăn đề 30194
31-0755,15,60,95,59,23Ăn đề 15156
30-0791,41,05,69,27,00Ăn đề 41296
29-0790,42,30,86,00,47Trượt290
28-0735,09,15,85,47,79Ăn đề 15253
27-0771,96,73,35,61,81Ăn 71180
26-0704,29,02,24,80,10Ăn 29293
25-0700,34,59,87,39,08Ăn đề 59267
24-0772,42,52,18,65,48Ăn đề 42286
23-0718,62,76,90,50,39Ăn đề 62183
22-0770,12,61,63,33,06Ăn đề 33190
21-0783,60,97,61,43,44Ăn đề 44165
20-0748,86,80,06,20,64Ăn đề 86153
19-0734,89,50,87,39,52Ăn đề 39159
18-0757,32,87,80,95,28Ăn đề 80277
17-0708,06,80,07,29,18Ăn đề 06251
16-0756,51,26,21,59,85Ăn đề 51265
15-0754,23,97,04,32,34Ăn đề 97296
14-0777,93,83,38,68,45Ăn đề 68163
13-0789,31,45,00,98,08Trượt289
12-0705,06,15,81,99,79Ăn đề 15189
11-0733,18,00,35,08,31Ăn đề 31172
10-0718,49,03,38,62,31Trượt255
09-0772,08,41,00,86,27Ăn đề 08188
08-0747,29,44,14,15,98Ăn đề 15277
07-0704,30,76,19,92,33Ăn đề 76255
06-0774,98,25,73,84,70Ăn đề 98155
05-0710,07,59,98,57,36Trượt253
04-0701,24,79,49,96,83Ăn đề 83293
03-0790,74,94,64,81,91Ăn đề 94277
02-0728,76,27,23,73,55Ăn đề 23269
01-0794,65,72,68,39,97Trượt262
30-0686,68,78,74,01,51Ăn đề 51281
29-0615,16,91,02,20,12Ăn đề 20264
28-0627,07,70,85,42,95Ăn đề 95281
27-0627,80,41,13,44,20Trượt293
26-0625,38,20,17,91,00Trượt290
25-0644,09,88,80,34,98Ăn đề 34167
24-0627,30,63,86,70,58Ăn đề 70154
23-0634,67,40,55,87,60Ăn đề 60283
22-0639,67,57,43,84,65Ăn đề 67290
21-0634,17,71,86,69,51Ăn đề 34160
20-0649,62,94,55,39,98Trượt157
19-0685,99,62,73,15,54Ăn đề 15184
18-0651,66,72,91,37,41Ăn 51153
17-0661,30,26,00,89,41Ăn đề 61280
16-0687,97,30,53,83,51Ăn đề 30289
15-0688,73,01,04,69,43Ăn đề 04163
14-0654,34,64,13,56,93Ăn đề 54288
13-0660,71,88,94,12,61Ăn đề 61197
12-0668,87,60,75,42,02Ăn đề 42276
11-0608,96,40,80,02,60Ăn đề 60166
10-0606,80,50,65,12,30Trượt153
09-0663,41,88,33,09,42Ăn đề 88171
08-0687,85,91,33,79,73Trượt199
07-0626,22,57,23,31,65Ăn đề 57292
06-0631,39,03,64,42,13Trượt182
05-0688,42,11,76,81,22Ăn đề 81282
04-0670,38,82,08,63,95Ăn đề 08251
03-0646,26,88,75,67,03Trượt263
02-0605,73,58,99,87,84Trượt173
01-0637,20,76,56,21,73Ăn đề 21276
31-0594,15,25,64,19,61Ăn đề 61296
30-0597,65,60,30,54,55Ăn đề 65264
29-0503,66,02,68,67,21Ăn đề 67281
28-0519,06,54,59,50,90Ăn đề 59277
27-0532,46,37,27,05,28Ăn đề 37196
26-0578,91,30,83,36,67Ăn đề 91174
25-0533,19,48,82,12,37Ăn đề 19179
24-0597,10,30,84,66,57Ăn đề 66191
23-0538,76,02,28,36,72Ăn đề 72160
22-0554,02,49,48,06,21Ăn đề 54293
21-0577,24,39,17,97,98Ăn đề 97180
20-0574,52,79,97,34,35Ăn đề 52179
19-0578,93,17,77,36,97Ăn 17257
18-0517,18,20,32,93,86Ăn đề 32258
17-0549,74,61,85,30,46Ăn đề 49295
16-0531,03,89,08,32,75Ăn đề 31163
15-0517,14,98,56,36,21Ăn đề 56157
14-0524,07,53,67,22,51Ăn đề 53281
13-0595,90,00,19,57,49Ăn đề 49186
12-0596,81,02,62,25,76Ăn đề 02265
11-0557,34,32,78,56,93Ăn đề 34163
10-0580,49,13,99,53,62Trượt287
09-0558,46,26,23,66,10Ăn đề 46256
08-0541,18,89,96,81,77Ăn đề 81163
07-0541,54,25,24,60,61Ăn đề 60276
06-0528,49,51,01,70,56Trượt188
05-0562,18,47,34,81,15Ăn đề 47188
04-0564,18,67,20,70,07Ăn đề 18289
03-0576,11,27,94,00,80Ăn đề 76186
02-0565,49,47,11,80,08Ăn đề 65256
01-0521,85,29,37,20,68Ăn đề 20288
30-0466,98,19,68,95,25Ăn đề 19294
29-0462,26,44,39,46,81Ăn đề 39251
28-0427,96,06,38,26,23Ăn đề 96275
27-0446,21,44,30,39,55Ăn đề 55253
26-0475,49,21,10,06,48Ăn đề 75281
25-0403,64,45,82,83,50Ăn đề 83191
24-0455,88,05,82,27,65Ăn đề 05250
23-0468,80,79,60,02,13Ăn đề 79260