Tham gia chơi LÔ XIÊN 3 – người chơi không cần chơi nhiều tiền mà xác suất thắng lại cao hơn hẳn so với đề. Cầu lô vip thì luôn đẹp và chính xác

Sau khi nạp thành công số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!

Quý khách vui lòng liên hệ phần chat bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

SỐ SẼ HIỆN RA Ở ĐÂY

Lô xiên 3: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-10
01-1059,71,74Trúng224
30-0944,62,53Trúng71
29-0966,41,57Trúng67
28-0926,19,63Trượt67
27-0964,15,66Trượt73
26-0994,16,80Trúng76
25-0927,77,65Trúng178
24-0901,84,17Trúng149
23-0934,17,01Trượt150
22-0949,83,15Trúng61
21-0966,27,47Trúng238
20-0961,06,97Trượt27
19-0980,71,25Trúng50
18-0966,52,38Trúng251
17-0905,49,50Trúng237
16-0999,07,95Trúng173
15-0942,16,79Trượt75
14-0901,38,92Trúng77
13-0934,05,80Trúng68
12-0937,18,33Trượt251
11-0927,74,31Trượt154
10-0968,93,04Trúng268
09-0999,69,14Trúng40
08-0965,47,61Trượt136
07-0920,47,06Trượt46
06-0981,93,78Trúng254
05-0987,89,75Trượt44
04-0968,22,12Trượt37
03-0965,32,86Trúng171
02-0947,13,03Trượt59
01-0977,74,59Trượt266
31-0843,33,14Trượt267
30-0812,35,67Trượt273
29-0878,66,87Trúng233
28-0802,43,42Trượt131
27-0864,30,33Trượt20
26-0856,39,63Trượt277
25-0874,71,02Trượt126
24-0850,52,70Trúng178
23-0862,21,72Trúng131
22-0855,37,32Trúng235
21-0897,29,74Trượt231
20-0830,57,80Trúng165
19-0869,30,11Trúng268
18-0828,08,62Trượt263
17-0886,91,70Trúng61
16-0851,78,79Trúng45
15-0887,28,17Trượt234
14-0863,01,89Trúng122
13-0839,79,29Trúng172
12-0844,85,37Trượt242
11-0842,69,28Trượt157
10-0864,29,98Trượt274
09-0819,43,84Trúng244
08-0864,38,39Trượt53
07-0821,51,71Trượt278
06-0850,01,00Trượt124
05-0805,41,52Trượt36
04-0829,09,93Trượt257
03-0853,67,02Trúng168
02-0870,52,05Trúng143
01-0850,35,40Trúng273
31-0767,02,01Trúng241
30-0769,02,77Trượt129
29-0759,24,46Trúng163
28-0707,65,52Trượt243
27-0785,67,06Trượt263
26-0763,94,01Trúng255
25-0741,83,08Trượt134
24-0728,24,04Trượt239
23-0703,53,70Trượt260
22-0703,16,14Trượt228
21-0785,83,57Trượt23
20-0742,15,35Trúng26
19-0716,67,23Trượt32
18-0759,55,98Trúng273
17-0786,03,44Trúng270
16-0718,20,15Trượt250
15-0745,32,97Trúng222
14-0770,68,28Trúng56
13-0796,39,81Trúng242
12-0708,43,56Trượt244
11-0766,94,96Trượt142
10-0717,49,61Trượt270
09-0734,90,40Trượt145
08-0768,05,67Trượt232
07-0740,55,85Trúng227
06-0733,37,53Trượt168
05-0705,40,22Trượt23
04-0792,20,91Trượt125
03-0783,54,67Trúng265
02-0711,66,84Trượt61
01-0796,72,73Trúng73
30-0639,37,67Trượt221
29-0683,75,47Trúng67
28-0621,52,35Trượt126
27-0679,92,71Trúng273
26-0691,40,20Trượt224
25-0648,84,44Trúng31
24-0605,33,87Trúng224
23-0615,97,93Trượt76
22-0666,16,43Trúng234
21-0652,16,55Trượt169
20-0633,66,06Trúng55
19-0635,85,29Trượt271
18-0683,06,13Trúng36
17-0690,23,63Trượt37
16-0697,88,96Trúng231
15-0635,98,33Trượt221
14-0631,36,77Trúng237
13-0648,94,11Trúng74
12-0614,66,98Trúng255
11-0680,55,53Trượt58
10-0695,22,45Trúng173
09-0626,38,43Trúng141
08-0624,34,18Trúng75
07-0641,05,80Trượt245
06-0647,07,36Trúng123
05-0602,94,96Trượt122
04-0641,55,93Trúng223
03-0699,83,05Trúng137
02-0665,94,26Trượt270
01-0636,10,04Trượt240
31-0502,63,78Trúng274
30-0517,88,30Trượt165
29-0523,19,25Trượt269
28-0559,89,83Trúng34
27-0565,66,92Trượt122
26-0508,10,47Trúng65
25-0579,81,28Trượt239
24-0501,54,80Trúng236
23-0540,19,91Trúng67
22-0504,01,82Trượt120
21-0513,49,69Trượt239
20-0521,83,53Trượt39
19-0502,52,57Trúng170
18-0502,46,27Trượt232
17-0572,28,38Trúng267
16-0565,99,40Trượt175
15-0587,38,80Trúng269
14-0576,12,85Trúng220
13-0538,35,61Trượt53
12-0504,10,92Trượt120
11-0558,49,55Trúng58
10-0543,02,05Trúng30
09-0525,23,94Trúng31
08-0536,61,09Trúng230
07-0575,81,01Trượt178
06-0543,22,07Trượt272
05-0571,90,57Trượt257
04-0577,97,53Trúng65
03-0500,29,90Trúng272
02-0555,82,42Trượt160
01-0509,94,54Trượt170
30-0484,19,68Trúng29
29-0476,95,49Trượt164
28-0431,24,26Trúng68
27-0455,74,32Trúng133
26-0407,60,76Trượt239
25-0477,41,34Trượt148
24-0474,51,02Trúng245
23-0439,35,42Trúng252