Tham gia chơi 3 CÀNG – người chơi không cần chơi nhiều tiền mà xác suất thắng lại cao hơn hẳn so với đề. Cầu BẠCH THỦ thì luôn đẹp và chính xác
CẶP 3 CÀNG MIỀN BẮC
Sau khi nạp thành công số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!
Quý khách vui lòng liên hệ phần chat bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Cặp ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-12
01-12559,200Trượt180
30-11393,460Trượt154
29-11588,276Trượt154
28-11408,490Trượt156
27-11757,789Trúng 757161
26-11422,223Trượt150
25-11257,521Trượt113
24-11115,767Trượt120
23-11568,174Trượt132
22-11670,294Trúng 670106
21-11948,298Trúng 948180
20-11145,257Trượt182
19-11748,500Trượt122
18-11385,728Trượt123
17-11638,158Trượt134
16-11869,963Trúng 869118
15-11806,461Trượt177
14-11800,829Trúng 800139
13-11020,851Trượt153
12-11975,325Trượt151
11-11782,618Trượt120
10-11287,351Trượt119
09-11085,258Trượt121
08-11780,179Trượt189
07-11039,306Trượt122
06-11017,195Trượt185
05-11249,994Trượt189
04-11858,692Trúng 858143
03-11801,805Trượt112
02-11837,817Trượt125
01-11959,034Trượt196
31-10417,237Trượt125
30-10684,009Trúng 684189
29-10151,609Trượt113
28-10954,144Trượt130
27-10909,442Trượt170
26-10821,265Trượt128
25-10100,030Trượt119
24-10388,018Trúng 388171
23-10291,651Trượt100
22-10918,303Trúng 918151
21-10242,550Trượt107
20-10888,423Trúng 888130
19-10313,312Trượt144
18-10115,755Trượt106
17-10727,456Trượt148
16-10464,712Trượt106
15-10013,056Trúng 013182
14-10861,436Trượt196
13-10883,786Trượt178
12-10875,764Trúng 875125
11-10147,171Trượt103
10-10126,182Trượt166
09-10245,047Trúng 245104
08-10664,524Trượt140
07-10547,888Trúng 547140
06-10970,920Trượt194
05-10984,885Trượt131
04-10620,859Trượt145
03-10144,112Trượt132
02-10560,790Trượt109
01-10114,445Trượt112
30-09816,769Trượt184
29-09044,556Trúng 044162
28-09698,433Trúng 698196
27-09664,337Trượt170
26-09937,717Trượt188
25-09653,210Trượt156
24-09394,426Trượt135
23-09644,101Trượt128
22-09429,950Trượt142
21-09566,518Trúng 566174
20-09379,790Trượt129
19-09234,927Trượt179
18-09104,469Trúng 104153
17-09286,725Trượt123
16-09538,878Trượt106
15-09299,393Trượt151
14-09693,689Trượt189
13-09219,985Trượt179
12-09132,195Trúng 132139
11-09768,390Trúng 768189
10-09541,522Trượt119
09-09431,203Trượt169
08-09832,626Trượt136
07-09865,383Trượt110
06-09323,283Trượt140
05-09367,504Trúng 367168
04-09602,749Trượt134
03-09923,378Trượt108
02-09660,994Trượt150
01-09522,210Trượt196
31-08607,192Trượt195
30-08551,711Trúng 551179
29-08446,548Trượt159
28-08509,016Trượt147
27-08453,950Trượt159
26-08958,986Trúng 958113
25-08780,755Trượt130
24-08367,686Trượt175
23-08734,989Trúng 734107
22-08069,722Trượt114
21-08388,229Trượt126
20-08617,190Trượt129
19-08994,477Trượt127
18-08132,092Trượt117
17-08443,744Trượt184
16-08087,863Trượt165
15-08288,310Trượt102
14-08484,506Trượt103
13-08361,590Trượt198
12-08347,891Trượt182
11-08822,690Trượt191
10-08997,973Trượt167
09-08638,052Trượt191
08-08924,103Trượt132
07-08295,171Trượt192
06-08984,218Trượt140
05-08585,609Trượt115
04-08177,442Trúng 177162
03-08288,532Trúng 288110
02-08817,859Trượt117
01-08040,416Trượt152
31-07329,206Trượt178
30-07376,049Trượt118
29-07640,309Trượt120
28-07759,586Trượt171
27-07054,346Trượt169
26-07929,046Trúng 929162
25-07451,557Trượt125
24-07727,355Trượt105
23-07545,147Trượt161
22-07107,669Trượt139
21-07944,215Trúng 944116
20-07286,653Trúng 286108
19-07473,444Trượt170
18-07697,017Trượt140
17-07489,221Trượt186
16-07351,191Trúng 351107
15-07790,573Trượt178
14-07583,897Trượt157
13-07941,287Trượt157
12-07115,155Trúng 115162
11-07380,012Trượt176
10-07323,093Trượt141
09-07313,905Trượt196
08-07215,162Trúng 215152
07-07296,091Trượt149
06-07798,486Trúng 798147
05-07936,429Trượt190
04-07784,633Trượt101
03-07553,997Trượt187
02-07123,507Trúng 123145
01-07609,610Trượt121
30-06851,687Trúng 851110
29-06714,366Trượt125
28-06660,180Trượt113
27-06195,585Trúng 195148
26-06493,570Trúng 493147
25-06694,792Trượt127
24-06459,379Trượt183
23-06660,086Trúng 660196
22-06793,762Trượt109
21-06426,512Trượt154
20-06232,746Trúng 232140
19-06287,881Trượt172
18-06351,127Trúng 351159
17-06361,149Trúng 361125
16-06295,611Trượt141
15-06824,716Trượt199
14-06749,889Trượt181
13-06590,245Trượt130
12-06442,195Trúng 442189
11-06182,187Trượt173
10-06735,447Trượt106
09-06288,100Trúng 288172
08-06437,132Trúng 437105
07-06357,010Trúng 357156
06-06669,397Trượt116
05-06468,154Trượt114
04-06155,098Trượt135
03-06766,504Trượt179
02-06963,520Trúng 963193
01-06655,823Trượt136
31-05961,075Trúng 961154
30-05601,897Trượt134
29-05403,369Trượt192
28-05459,067Trúng 459178
27-05598,582Trượt124
26-05123,634Trượt105
25-05549,023Trượt184
24-05966,003Trúng 966169
23-05031,508Trượt131
22-05754,547Trúng 754165
21-05028,431Trượt124
20-05201,084Trượt106
19-05735,468Trượt155
18-05751,997Trượt171
17-05464,009Trượt128
16-05031,833Trúng 031115
15-05765,659Trượt132
14-05399,057Trượt128
13-05917,158Trượt126
12-05382,357Trượt164
11-05813,993Trượt118
10-05498,313Trượt173
09-05212,302Trượt168
08-05891,801Trượt145
07-05959,121Trượt152
06-05643,589Trượt119
05-05647,257Trúng 647100
04-05899,172Trượt179
03-05071,923Trượt134
02-05865,081Trúng 865120
01-05904,153Trượt148
30-04037,989Trượt181
29-04295,973Trượt181
28-04911,783Trượt167
27-04073,420Trượt147
26-04076,078Trượt150
25-04483,382Trúng 483179
24-04105,091Trúng 105187
23-04679,950Trúng 679113