Cầu CẶP XỈU CHỦ vip hôm nay sẽ giúp anh em ăn to thắng lớn nhờ vào độ an toàn của mình. Với cầu MIỀN NAM anh em sẽ luôn có cặp Xỉu chủ đảm bảo chắc chắn chiến thắng.
Sau khi nạp thành công số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!

Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-10
01-10Tiền Giang: 394,542,
Kiên Giang: 214,493,
Lâm Đồng: 832,379
Trúng 394 Tiền Giang,
Trúng 214 Kiên Giang,
Trúng 832 Lâm Đồng
260
30-09TP.HCM: 889,177,
Long An: 078,608,
Bình Phước: 394,085,
Hậu Giang: 807,173
Trúng 078 Long An,
Trúng 394 Bình Phước
164
29-09Vĩnh Long: 228,859,
Bình Dương: 548,135,
Trà Vinh: 240,337
Trúng 228 Vĩnh Long,
Trúng 548 Bình Dương,
Trúng 240 Trà Vinh
195
28-09Tây Ninh: 873,090,
An Giang: 240,472,
Bình Thuận: 672,006
Trúng 240 An Giang,
Trúng 672 Bình Thuận
219
27-09Đồng Nai: 337,681,
Cần Thơ: 861,494,
Sóc Trăng: 536,645
Trúng 337 Đồng Nai,
Trúng 861 Cần Thơ
241
26-09Bến Tre: 294,286,
Vũng Tàu: 040,290,
Bạc Liêu: 731,629
Trúng 040 Vũng Tàu,
Trúng 731 Bạc Liêu
251
25-09TP.HCM: 017,635,
Đồng Tháp: 871,937,
Cà Mau: 543,227
Trúng 017 TP.HCM,
Trúng 871 Đồng Tháp,
Trúng 543 Cà Mau
243
24-09Tiền Giang: 448,842,
Kiên Giang: 515,772,
Lâm Đồng: 547,138
Trúng 448 Tiền Giang,
Trúng 547 Lâm Đồng
188
23-09TP.HCM: 641,944,
Long An: 524,680,
Bình Phước: 356,247,
Hậu Giang: 781,952
Trúng 641 TP.HCM,
Trúng 524 Long An,
Trúng 781 Hậu Giang
229
22-09Vĩnh Long: 661,892,
Bình Dương: 967,194,
Trà Vinh: 051,143
Trúng 661 Vĩnh Long,
Trúng 967 Bình Dương
216
21-09Tây Ninh: 858,785,
An Giang: 810,605,
Bình Thuận: 134,669
Trúng 858 Tây Ninh,
Trúng 134 Bình Thuận
158
20-09Đồng Nai: 787,572,
Cần Thơ: 370,686,
Sóc Trăng: 568,400
Trúng 787 Đồng Nai,
Trúng 370 Cần Thơ,
Trúng 568 Sóc Trăng
234
19-09Bến Tre: 694,248,
Vũng Tàu: 659,804,
Bạc Liêu: 077,467
Trúng 694 Bến Tre,
Trúng 659 Vũng Tàu
241
18-09TP.HCM: 555,680,
Đồng Tháp: 508,480,
Cà Mau: 753,332
Trượt275
17-09Tiền Giang: 246,588,
Kiên Giang: 440,004,
Lâm Đồng: 063,579
Trúng 246 Tiền Giang,
Trúng 440 Kiên Giang
207
16-09TP.HCM: 447,689,
Long An: 778,921,
Bình Phước: 268,537,
Hậu Giang: 278,079
Trúng 447 TP.HCM,
Trúng 778 Long An,
Trúng 268 Bình Phước,
Trúng 278 Hậu Giang
222
15-09Vĩnh Long: 035,334,
Bình Dương: 753,502,
Trà Vinh: 509,405
Trúng 035 Vĩnh Long,
Trúng 753 Bình Dương,
Trúng 509 Trà Vinh
225
14-09Tây Ninh: 586,745,
An Giang: 910,747,
Bình Thuận: 294,402
Trúng 586 Tây Ninh,
Trúng 910 An Giang,
Trúng 294 Bình Thuận
192
13-09Đồng Nai: 332,029,
Cần Thơ: 135,566,
Sóc Trăng: 202,014
Trúng 332 Đồng Nai,
Trúng 202 Sóc Trăng
208
12-09Bến Tre: 704,681,
Vũng Tàu: 281,300,
Bạc Liêu: 032,840
Trúng 704 Bến Tre,
Trúng 281 Vũng Tàu,
Trúng 032 Bạc Liêu
204
11-09TP.HCM: 681,912,
Đồng Tháp: 053,510,
Cà Mau: 364,609
Trúng 681 TP.HCM,
Trúng 053 Đồng Tháp,
Trúng 364 Cà Mau
224
10-09Tiền Giang: 219,021,
Kiên Giang: 403,035,
Lâm Đồng: 607,644
Trúng 219 Tiền Giang,
Trúng 403 Kiên Giang
192
09-09TP.HCM: 175,814,
Long An: 039,752,
Bình Phước: 555,975,
Hậu Giang: 075,516
Trúng 175 TP.HCM,
Trúng 039 Long An,
Trúng 075 Hậu Giang
229
08-09Vĩnh Long: 111,107,
Bình Dương: 688,491,
Trà Vinh: 910,558
Trúng 111 Vĩnh Long,
Trúng 910 Trà Vinh
242
07-09Tây Ninh: 842,180,
An Giang: 626,258,
Bình Thuận: 565,283
Trúng 842 Tây Ninh,
Trúng 626 An Giang,
Trúng 565 Bình Thuận
240
06-09Đồng Nai: 136,899,
Cần Thơ: 349,981,
Sóc Trăng: 272,447
Trúng 136 Đồng Nai,
Trúng 349 Cần Thơ,
Trúng 272 Sóc Trăng
259
05-09Bến Tre: 238,163,
Vũng Tàu: 545,071,
Bạc Liêu: 642,155
Trúng 238 Bến Tre154
04-09TP.HCM: 482,285,
Đồng Tháp: 069,685,
Cà Mau: 708,907
Trúng 482 TP.HCM244
03-09Tiền Giang: 329,233,
Kiên Giang: 817,743,
Lâm Đồng: 664,665
Trúng 329 Tiền Giang,
Trúng 817 Kiên Giang,
Trúng 664 Lâm Đồng
200
02-09TP.HCM: 459,996,
Long An: 373,417,
Bình Phước: 894,490,
Hậu Giang: 599,399
Trúng 459 TP.HCM,
Trúng 373 Long An,
Trúng 894 Bình Phước,
Trúng 599 Hậu Giang
207
01-09Vĩnh Long: 897,336,
Bình Dương: 820,941,
Trà Vinh: 055,273
Trúng 897 Vĩnh Long,
Trúng 055 Trà Vinh
229
31-08Tây Ninh: 259,083,
An Giang: 998,079,
Bình Thuận: 547,537
Trúng 998 An Giang,
Trúng 547 Bình Thuận
247
30-08Đồng Nai: 788,819,
Cần Thơ: 328,910,
Sóc Trăng: 546,851
Trúng 788 Đồng Nai,
Trúng 328 Cần Thơ,
Trúng 546 Sóc Trăng
270
29-08Bến Tre: 372,684,
Vũng Tàu: 448,270,
Bạc Liêu: 067,631
Trúng 372 Bến Tre,
Trúng 067 Bạc Liêu
211
28-08TP.HCM: 348,281,
Đồng Tháp: 031,063,
Cà Mau: 451,469
Trúng 031 Đồng Tháp,
Trúng 451 Cà Mau
247
27-08Tiền Giang: 132,642,
Kiên Giang: 860,396,
Lâm Đồng: 336,007
Trúng 132 Tiền Giang206
26-08TP.HCM: 537,961,
Long An: 875,670,
Bình Phước: 764,170,
Hậu Giang: 397,361
Trúng 764 Bình Phước,
Trúng 397 Hậu Giang
192
25-08Vĩnh Long: 513,176,
Bình Dương: 151,570,
Trà Vinh: 540,666
Trúng 513 Vĩnh Long,
Trúng 540 Trà Vinh
209
24-08Tây Ninh: 453,755,
An Giang: 816,716,
Bình Thuận: 219,112
Trúng 453 Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng 219 Bình Thuận
217
23-08Đồng Nai: 303,676,
Cần Thơ: 338,909,
Sóc Trăng: 524,664
Trúng 303 Đồng Nai,
Trúng 338 Cần Thơ,
Trúng 524 Sóc Trăng
241
22-08Bến Tre: 567,479,
Vũng Tàu: 990,355,
Bạc Liêu: 799,655
Trúng 567 Bến Tre,
Trúng 990 Vũng Tàu,
Trúng 799 Bạc Liêu
200
21-08TP.HCM: 838,961,
Đồng Tháp: 202,878,
Cà Mau: 105,328
Trúng 838 TP.HCM,
Trúng 202 Đồng Tháp
196
20-08Tiền Giang: 967,821,
Kiên Giang: 943,744,
Lâm Đồng: 684,816
Trúng 967 Tiền Giang,
Trúng 943 Kiên Giang,
Trúng 684 Lâm Đồng
268
19-08TP.HCM: 237,537,
Long An: 715,843,
Bình Phước: 541,641,
Hậu Giang: 487,553
Trúng 237 TP.HCM,
Trúng 541 Bình Phước
191
18-08Vĩnh Long: 902,528,
Bình Dương: 592,867,
Trà Vinh: 209,264
Trúng 592 Bình Dương,
Trúng 209 Trà Vinh
194
17-08Tây Ninh: 301,637,
An Giang: 315,283,
Bình Thuận: 800,034
Trúng 800 Bình Thuận190
16-08Đồng Nai: 583,110,
Cần Thơ: 383,509,
Sóc Trăng: 261,443
Trúng 583 Đồng Nai,
Trúng 383 Cần Thơ
174
15-08Bến Tre: 444,068,
Vũng Tàu: 751,056,
Bạc Liêu: 817,244
Trúng 444 Bến Tre,
Trúng 817 Bạc Liêu
206
14-08TP.HCM: 854,581,
Đồng Tháp: 591,443,
Cà Mau: 344,946
Trúng 854 TP.HCM,
Trúng 591 Đồng Tháp
237
13-08Tiền Giang: 121,432,
Kiên Giang: 374,335,
Lâm Đồng: 267,486
Trúng 374 Kiên Giang,
Trúng 267 Lâm Đồng
161
12-08TP.HCM: 327,539,
Long An: 521,850,
Bình Phước: 001,167,
Hậu Giang: 817,582
Trúng 327 TP.HCM,
Trúng 521 Long An,
Trúng 001 Bình Phước
214
11-08Vĩnh Long: 843,689,
Bình Dương: 958,482,
Trà Vinh: 192,168
Trúng 958 Bình Dương230
10-08Tây Ninh: 563,768,
An Giang: 282,455,
Bình Thuận: 953,644
Trúng 563 Tây Ninh,
Trúng 282 An Giang,
Trúng 953 Bình Thuận
236
09-08Đồng Nai: 602,091,
Cần Thơ: 658,429,
Sóc Trăng: 487,607
Trúng 658 Cần Thơ,
Trúng 487 Sóc Trăng
232
08-08Bến Tre: 542,207,
Vũng Tàu: 542,788,
Bạc Liêu: 176,414
Trúng 542 Vũng Tàu,
Trúng 176 Bạc Liêu
209
07-08TP.HCM: 059,421,
Đồng Tháp: 307,643,
Cà Mau: 101,017
Trúng 059 TP.HCM,
Trúng 101 Cà Mau
187
06-08Tiền Giang: 679,829,
Kiên Giang: 709,510,
Lâm Đồng: 031,701
Trúng 709 Kiên Giang187
05-08TP.HCM: 835,674,
Long An: 842,959,
Bình Phước: 259,174,
Hậu Giang: 060,768
Trúng 835 TP.HCM239
04-08Vĩnh Long: 294,951,
Bình Dương: 453,632,
Trà Vinh: 309,432
Trúng 294 Vĩnh Long,
Trúng 453 Bình Dương,
Trúng 309 Trà Vinh
232
03-08Tây Ninh: 966,407,
An Giang: 467,072,
Bình Thuận: 545,095
Trúng Tây Ninh,
Trúng 467 An Giang,
Trúng 545 Bình Thuận
192
02-08Đồng Nai: 785,431,
Cần Thơ: 766,793,
Sóc Trăng: 395,873
Trúng 766 Cần Thơ150
01-08Bến Tre: 915,693,
Vũng Tàu: 881,148,
Bạc Liêu: 297,942
Trúng 915 Bến Tre,
Trúng 881 Vũng Tàu,
Trúng 297 Bạc Liêu
200
31-07TP.HCM: 822,068,
Đồng Tháp: 613,519,
Cà Mau: 493,472
Trúng 822 TP.HCM,
Trúng 613 Đồng Tháp
224
30-07Tiền Giang: 003,657,
Kiên Giang: 478,105,
Lâm Đồng: 491,055
Trúng 478 Kiên Giang,
Trúng 491 Lâm Đồng
182
29-07TP.HCM: 430,303,
Long An: 143,382,
Bình Phước: 265,886,
Hậu Giang: 050,745
Trúng 143 Long An,
Trúng 050 Hậu Giang
239
28-07Vĩnh Long: 212,556,
Bình Dương: 463,327,
Trà Vinh: 941,570
Trúng 212 Vĩnh Long,
Trúng 463 Bình Dương,
Trúng 941 Trà Vinh
241
27-07Tây Ninh: 737,299,
An Giang: 494,321,
Bình Thuận: 873,275
Trúng 737 Tây Ninh,
Trúng 494 An Giang,
Trúng 873 Bình Thuận
263
26-07Đồng Nai: 525,341,
Cần Thơ: 175,430,
Sóc Trăng: 826,209
Trượt224
25-07Bến Tre: 869,156,
Vũng Tàu: 109,768,
Bạc Liêu: 484,877
Trúng 109 Vũng Tàu,
Trúng 484 Bạc Liêu
201
24-07TP.HCM: 985,616,
Đồng Tháp: 971,310,
Cà Mau: 614,367
Trúng 985 TP.HCM,
Trúng 971 Đồng Tháp,
Trúng 614 Cà Mau
221
23-07Tiền Giang: 294,811,
Kiên Giang: 844,944,
Lâm Đồng: 879,920
Trúng 294 Tiền Giang,
Trúng 844 Kiên Giang,
Trúng 879 Lâm Đồng
211
22-07TP.HCM: 018,947,
Long An: 849,877,
Bình Phước: 938,894,
Hậu Giang: 876,534
Trúng 018 TP.HCM,
Trúng 849 Long An,
Trúng 938 Bình Phước,
Trúng 876 Hậu Giang
171
21-07Vĩnh Long: 341,925,
Bình Dương: 640,415,
Trà Vinh: 082,609
Trúng 341 Vĩnh Long,
Trúng 640 Bình Dương
196
20-07Tây Ninh: 708,150,
An Giang: 940,746,
Bình Thuận: 515,703
Trúng 708 Tây Ninh,
Trúng 940 An Giang,
Trúng 515 Bình Thuận
194
19-07Đồng Nai: 071,900,
Cần Thơ: 470,163,
Sóc Trăng: 461,679
Trúng 461 Sóc Trăng172
18-07Bến Tre: 992,476,
Vũng Tàu: 652,903,
Bạc Liêu: 194,224
Trúng 992 Bến Tre,
Trúng 652 Vũng Tàu
176
17-07TP.HCM: 457,464,
Đồng Tháp: 670,063,
Cà Mau: 128,967
Trúng 457 TP.HCM281
16-07Tiền Giang: 477,950,
Kiên Giang: 212,616,
Lâm Đồng: 403,077
Trúng 477 Tiền Giang,
Trúng 212 Kiên Giang,
Trúng 403 Lâm Đồng
234
15-07TP.HCM: 726,080,
Long An: 488,567,
Bình Phước: 501,981,
Hậu Giang: 343,208
Trúng 726 TP.HCM,
Trúng 501 Bình Phước,
Trúng 343 Hậu Giang
261
14-07Vĩnh Long: 330,577,
Bình Dương: 220,595,
Trà Vinh: 023,528
Trúng 330 Vĩnh Long,
Trúng 220 Bình Dương,
Trúng 023 Trà Vinh
223
13-07Tây Ninh: 758,923,
An Giang: 222,804,
Bình Thuận: 436,051
Trúng 222 An Giang,
Trúng 436 Bình Thuận
190
12-07Đồng Nai: 175,665,
Cần Thơ: 974,894,
Sóc Trăng: 394,898
Trúng 175 Đồng Nai,
Trúng 974 Cần Thơ,
Trúng 394 Sóc Trăng
208
11-07Bến Tre: 504,073,
Vũng Tàu: 938,278,
Bạc Liêu: 909,401
Trúng 504 Bến Tre,
Trúng 938 Vũng Tàu,
Trúng 909 Bạc Liêu
271
10-07TP.HCM: 794,404,
Đồng Tháp: 110,238,
Cà Mau: 567,661
Trúng 794 TP.HCM,
Trúng 110 Đồng Tháp
231
09-07Tiền Giang: 745,984,
Kiên Giang: 636,214,
Lâm Đồng: 769,373
Trúng 745 Tiền Giang,
Trúng 636 Kiên Giang,
Trúng 769 Lâm Đồng
194
08-07TP.HCM: 563,085,
Long An: 021,412,
Bình Phước: 315,165,
Hậu Giang: 723,166
Trúng 563 TP.HCM,
Trúng 021 Long An,
Trúng 723 Hậu Giang
176
07-07Vĩnh Long: 764,810,
Bình Dương: 381,052,
Trà Vinh: 858,367
Trúng 764 Vĩnh Long,
Trúng 381 Bình Dương,
Trúng 858 Trà Vinh
238
06-07Tây Ninh: 230,691,
An Giang: 609,039,
Bình Thuận: 875,280
Trúng 609 An Giang195
05-07Đồng Nai: 861,456,
Cần Thơ: 912,818,
Sóc Trăng: 133,199
Trúng 861 Đồng Nai,
Trúng 912 Cần Thơ,
Trúng 133 Sóc Trăng
230
04-07Bến Tre: 045,592,
Vũng Tàu: 652,671,
Bạc Liêu: 588,436
Trúng 588 Bạc Liêu190
03-07TP.HCM: 906,735,
Đồng Tháp: 402,323,
Cà Mau: 413,629
Trúng 402 Đồng Tháp,
Trúng 413 Cà Mau
272
02-07Tiền Giang: 533,465,
Kiên Giang: 449,569,
Lâm Đồng: 735,856
Trúng 449 Kiên Giang,
Trúng 735 Lâm Đồng
227
01-07TP.HCM: 503,767,
Long An: 377,013,
Bình Phước: 019,331,
Hậu Giang: 640,306
Trúng 503 TP.HCM,
Trúng 377 Long An,
Trúng 019 Bình Phước,
Trúng 640 Hậu Giang
221
30-06Vĩnh Long: 861,654,
Bình Dương: 379,435,
Trà Vinh: 472,800
Trúng 861 Vĩnh Long,
Trúng 379 Bình Dương
205
29-06Tây Ninh: 438,194,
An Giang: 148,416,
Bình Thuận: 213,090
Trúng 438 Tây Ninh,
Trúng 213 Bình Thuận
174
28-06Đồng Nai: 065,179,
Cần Thơ: 053,226,
Sóc Trăng: 745,875
Trúng 065 Đồng Nai,
Trúng 053 Cần Thơ,
Trúng 745 Sóc Trăng
210
27-06Bến Tre: 351,909,
Vũng Tàu: 682,897,
Bạc Liêu: 784,080
Trúng 351 Bến Tre,
Trúng 784 Bạc Liêu
220
26-06TP.HCM: 030,696,
Đồng Tháp: 476,184,
Cà Mau: 407,546
Trúng 030 TP.HCM,
Trúng 476 Đồng Tháp,
Trúng 407 Cà Mau
214
25-06Tiền Giang: 448,690,
Kiên Giang: 888,415,
Lâm Đồng: 206,520
Trúng 448 Tiền Giang,
Trúng 888 Kiên Giang,
Trúng 206 Lâm Đồng
247
24-06TP.HCM: 435,689,
Long An: 974,441,
Bình Phước: 083,751,
Hậu Giang: 577,645
Trúng 974 Long An,
Trúng 083 Bình Phước,
Trúng 577 Hậu Giang
173
23-06Vĩnh Long: 096,141,
Bình Dương: 523,626,
Trà Vinh: 722,014
Trúng 096 Vĩnh Long249
22-06Tây Ninh: 499,180,
An Giang: 305,008,
Bình Thuận: 952,934
Trúng 499 Tây Ninh,
Trúng 305 An Giang
226
21-06Đồng Nai: 005,499,
Cần Thơ: 586,942,
Sóc Trăng: 795,061
Trúng 005 Đồng Nai,
Trúng 586 Cần Thơ,
Trúng 795 Sóc Trăng
197
20-06Bến Tre: 446,701,
Vũng Tàu: 941,142,
Bạc Liêu: 983,612
Trúng 446 Bến Tre,
Trúng 941 Vũng Tàu,
Trúng 983 Bạc Liêu
195
19-06TP.HCM: 938,534,
Đồng Tháp: 921,605,
Cà Mau: 263,244
Trúng 938 TP.HCM,
Trúng 263 Cà Mau
224
18-06Tiền Giang: 247,777,
Kiên Giang: 439,530,
Lâm Đồng: 816,205
Trúng 247 Tiền Giang,
Trúng 439 Kiên Giang,
Trúng 816 Lâm Đồng
173
17-06TP.HCM: 496,236,
Long An: 764,005,
Bình Phước: 502,828,
Hậu Giang: 903,495
Trúng 502 Bình Phước,
Trúng 903 Hậu Giang
195
16-06Vĩnh Long: 829,992,
Bình Dương: 968,083,
Trà Vinh: 659,929
Trúng 968 Bình Dương,
Trúng 659 Trà Vinh
189
15-06Tây Ninh: 089,604,
An Giang: 719,985,
Bình Thuận: 337,304
Trúng 089 Tây Ninh,
Trúng 719 An Giang
237
14-06Đồng Nai: 073,244,
Cần Thơ: 012,448,
Sóc Trăng: 684,075
Trượt198
13-06Bến Tre: 016,546,
Vũng Tàu: 540,038,
Bạc Liêu: 225,430
Trúng 016 Bến Tre,
Trúng 540 Vũng Tàu
178
12-06TP.HCM: 618,045,
Đồng Tháp: 358,876,
Cà Mau: 266,863
Trúng 618 TP.HCM,
Trúng 358 Đồng Tháp
224
11-06Tiền Giang: 191,834,
Kiên Giang: 057,121,
Lâm Đồng: 817,416
Trúng 191 Tiền Giang,
Trúng 057 Kiên Giang,
Trúng 817 Lâm Đồng
235
10-06TP.HCM: 939,898,
Long An: 926,800,
Bình Phước: 461,714,
Hậu Giang: 563,951
Trúng 939 TP.HCM,
Trúng 926 Long An,
Trúng 461 Bình Phước
231
09-06Vĩnh Long: 287,174,
Bình Dương: 614,891,
Trà Vinh: 070,511
Trúng 287 Vĩnh Long,
Trúng 614 Bình Dương,
Trúng 070 Trà Vinh
235
08-06Tây Ninh: 702,156,
An Giang: 380,599,
Bình Thuận: 511,313
Trúng 702 Tây Ninh,
Trúng 380 An Giang,
Trúng 511 Bình Thuận
167
07-06Đồng Nai: 458,331,
Cần Thơ: 237,929,
Sóc Trăng: 959,837
Trúng 237 Cần Thơ,
Trúng 959 Sóc Trăng
190
06-06Bến Tre: 164,704,
Vũng Tàu: 625,548,
Bạc Liêu: 728,662
Trúng 164 Bến Tre,
Trúng 625 Vũng Tàu,
Trúng 728 Bạc Liêu
163
05-06TP.HCM: 147,400,
Đồng Tháp: 030,279,
Cà Mau: 494,955
Trúng 147 TP.HCM,
Trúng 030 Đồng Tháp,
Trúng 494 Cà Mau
234
04-06Tiền Giang: 165,056,
Kiên Giang: 547,782,
Lâm Đồng: 921,003
Trúng 165 Tiền Giang,
Trúng 921 Lâm Đồng
192
03-06TP.HCM: 639,933,
Long An: 233,403,
Bình Phước: 175,372,
Hậu Giang: 315,835
Trúng 639 TP.HCM,
Trúng 233 Long An,
Trúng 175 Bình Phước
253
02-06Vĩnh Long: 610,094,
Bình Dương: 727,206,
Trà Vinh: 152,907
Trúng 610 Vĩnh Long,
Trúng 727 Bình Dương,
Trúng 152 Trà Vinh
178
01-06Tây Ninh: 337,923,
An Giang: 409,221,
Bình Thuận: 109,682
Trúng 337 Tây Ninh,
Trúng 109 Bình Thuận
197
31-05Đồng Nai: 856,387,
Cần Thơ: 965,561,
Sóc Trăng: 432,831
Trúng 856 Đồng Nai,
Trúng 965 Cần Thơ
234
30-05Bến Tre: 913,526,
Vũng Tàu: 169,249,
Bạc Liêu: 361,716
Trượt220
29-05TP.HCM: 845,466,
Đồng Tháp: 934,345,
Cà Mau: 619,200
Trúng 934 Đồng Tháp,
Trúng 619 Cà Mau
214
28-05Tiền Giang: 897,886,
Kiên Giang: 361,904,
Lâm Đồng: 889,703
Trúng 897 Tiền Giang,
Trúng 889 Lâm Đồng
213
27-05TP.HCM: 972,691,
Long An: 646,740,
Bình Phước: 775,551,
Hậu Giang: 795,214
Trúng 972 TP.HCM,
Trúng 646 Long An,
Trúng 775 Bình Phước
205
26-05Vĩnh Long: 000,509,
Bình Dương: 332,680,
Trà Vinh: 982,030
Trúng 332 Bình Dương252
25-05Tây Ninh: 864,233,
An Giang: 172,424,
Bình Thuận: 636,577
Trúng 864 Tây Ninh,
Trúng 172 An Giang,
Trúng 636 Bình Thuận
155
24-05Đồng Nai: 317,971,
Cần Thơ: 893,837,
Sóc Trăng: 361,423
Trúng 317 Đồng Nai207
23-05Bến Tre: 224,521,
Vũng Tàu: 573,968,
Bạc Liêu: 806,231
Trúng 224 Bến Tre,
Trúng 573 Vũng Tàu
189
22-05TP.HCM: 078,872,
Đồng Tháp: 001,524,
Cà Mau: 616,408
Trúng 078 TP.HCM,
Trúng 616 Cà Mau
190
21-05Tiền Giang: 952,994,
Kiên Giang: 459,379,
Lâm Đồng: 732,690
Trúng 952 Tiền Giang,
Trúng 732 Lâm Đồng
234
20-05TP.HCM: 019,994,
Long An: 104,264,
Bình Phước: 598,407,
Hậu Giang: 241,809
Trúng 019 TP.HCM,
Trúng 104 Long An,
Trúng 598 Bình Phước,
Trúng 241 Hậu Giang
200
19-05Vĩnh Long: 507,800,
Bình Dương: 104,075,
Trà Vinh: 026,195
Trúng 104 Bình Dương,
Trúng 026 Trà Vinh
254
18-05Tây Ninh: 200,916,
An Giang: 698,801,
Bình Thuận: 678,129
Trúng 200 Tây Ninh,
Trúng 698 An Giang,
Trúng 678 Bình Thuận
260
17-05Đồng Nai: 638,355,
Cần Thơ: 231,570,
Sóc Trăng: 323,966
Trúng 638 Đồng Nai,
Trúng 231 Cần Thơ,
Trúng 323 Sóc Trăng
228
16-05Bến Tre: 072,735,
Vũng Tàu: 717,436,
Bạc Liêu: 877,858
Trúng 717 Vũng Tàu247
15-05TP.HCM: 090,749,
Đồng Tháp: 050,158,
Cà Mau: 245,295
Trúng 090 TP.HCM,
Trúng 050 Đồng Tháp,
Trúng 245 Cà Mau
197
14-05Tiền Giang: 671,127,
Kiên Giang: 832,767,
Lâm Đồng: 255,721
Trúng 671 Tiền Giang,
Trúng 832 Kiên Giang,
Trúng 255 Lâm Đồng
190
13-05TP.HCM: 994,183,
Long An: 994,830,
Bình Phước: 503,788,
Hậu Giang: 170,617
Trúng 994 TP.HCM,
Trúng 503 Bình Phước
214
12-05Vĩnh Long: 170,701,
Bình Dương: 137,640,
Trà Vinh: 253,130
Trúng 170 Vĩnh Long,
Trúng 137 Bình Dương,
Trúng 253 Trà Vinh
184
11-05Tây Ninh: 542,595,
An Giang: 134,113,
Bình Thuận: 646,219
Trúng 542 Tây Ninh,
Trúng 134 An Giang,
Trúng 646 Bình Thuận
266
10-05Đồng Nai: 021,912,
Cần Thơ: 343,149,
Sóc Trăng: 219,021
Trúng 021 Đồng Nai,
Trúng 219 Sóc Trăng
199
09-05Bến Tre: 150,912,
Vũng Tàu: 200,154,
Bạc Liêu: 755,683
Trúng 150 Bến Tre,
Trúng 200 Vũng Tàu,
Trúng 755 Bạc Liêu
279
08-05TP.HCM: 398,563,
Đồng Tháp: 269,590,
Cà Mau: 412,334
Trúng 269 Đồng Tháp,
Trúng 412 Cà Mau
271
07-05Tiền Giang: 712,865,
Kiên Giang: 940,344,
Lâm Đồng: 084,533
Trúng 712 Tiền Giang205
06-05TP.HCM: 762,299,
Long An: 928,508,
Bình Phước: 842,920,
Hậu Giang: 039,287
Trúng 928 Long An,
Trúng 842 Bình Phước,
Trúng 039 Hậu Giang
207
05-05Vĩnh Long: 868,235,
Bình Dương: 619,245,
Trà Vinh: 570,232
Trúng 868 Vĩnh Long,
Trúng 619 Bình Dương,
Trúng 570 Trà Vinh
223
04-05Tây Ninh: 895,068,
An Giang: 170,893,
Bình Thuận: 062,724
Trúng 170 An Giang,
Trúng 062 Bình Thuận
184
03-05Đồng Nai: 468,943,
Cần Thơ: 447,717,
Sóc Trăng: 670,079
Trúng 468 Đồng Nai,
Trúng 447 Cần Thơ,
Trúng 670 Sóc Trăng
202
02-05Bến Tre: 945,682,
Vũng Tàu: 687,673,
Bạc Liêu: 341,375
Trúng 687 Vũng Tàu,
Trúng 341 Bạc Liêu
204
01-05TP.HCM: 127,107,
Đồng Tháp: 597,713,
Cà Mau: 947,203
Trúng 127 TP.HCM,
Trúng 597 Đồng Tháp,
Trúng 947 Cà Mau
239
30-04Tiền Giang: 988,928,
Kiên Giang: 802,650,
Lâm Đồng: 283,746
Trúng 283 Lâm Đồng226
29-04TP.HCM: 255,968,
Long An: 045,431,
Bình Phước: 282,988,
Hậu Giang: 805,128
Trúng 255 TP.HCM,
Trúng 045 Long An,
Trúng 282 Bình Phước,
Trúng 805 Hậu Giang
250
28-04Vĩnh Long: 668,445,
Bình Dương: 511,594,
Trà Vinh: 107,633
Trúng 668 Vĩnh Long,
Trúng 511 Bình Dương,
Trúng 107 Trà Vinh
250
27-04Tây Ninh: 995,921,
An Giang: 705,862,
Bình Thuận: 977,024
Trúng 995 Tây Ninh,
Trúng 705 An Giang,
Trúng 977 Bình Thuận
200
26-04Đồng Nai: 789,486,
Cần Thơ: 867,136,
Sóc Trăng: 140,744
Trúng 789 Đồng Nai,
Trúng 867 Cần Thơ,
Trúng 140 Sóc Trăng
235
25-04Bến Tre: 389,184,
Vũng Tàu: 062,994,
Bạc Liêu: 922,069
Trúng 389 Bến Tre,
Trúng 062 Vũng Tàu,
Trúng 922 Bạc Liêu
256
24-04TP.HCM: 827,932,
Đồng Tháp: 489,902,
Cà Mau: 087,889
Trúng 827 TP.HCM,
Trúng 087 Cà Mau
197
23-04Tiền Giang: 570,241,
Kiên Giang: 472,969,
Lâm Đồng: 371,178
Trúng 570 Tiền Giang,
Trúng 472 Kiên Giang,
Trúng 371 Lâm Đồng
239