Soi cầu DÀN ĐỀ 8 SỐ chốt số đỉnh cao, để giúp các bạn tin tưởng tham khảo. Tự tin đánh to thắng lớn, ngày hôm nay đội ngũ cao thủ SOI CẦU MIỀN BẮC của chúng tôi đã làm việc hết sức và chọn ra số siêu đẹp.

Sau khi nạp thành công số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h – 18h mỗi ngày nhé!

Quý khách vui lòng liên hệ phần chat bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Dàn đề 8 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-12
01-1240,56,59,72,11,01,42,41Ăn đề 01290
30-1192,14,12,52,24,43,40,46Trượt295
29-1131,24,25,90,92,27,84,96Trượt272
28-1189,31,41,01,62,45,07,73Trượt286
27-1142,80,56,00,16,05,24,25Trượt188
26-1101,18,45,08,49,73,95,38Ăn đề 73281
25-1129,81,09,02,15,78,45,16Ăn đề 16171
24-1102,52,91,16,40,84,17,22Ăn đề 52187
23-1134,16,89,99,24,54,25,42Ăn đề 99166
22-1155,24,09,16,95,35,73,70Ăn đề 70266
21-1103,80,71,15,27,48,00,85Ăn đề 48254
20-1106,51,41,78,47,10,22,86Trượt169
19-1195,28,86,77,72,29,98,36Ăn đề 29183
18-1151,85,00,67,03,39,65,13Trượt165
17-1100,27,86,36,05,10,91,50Ăn đề 10182
16-1121,91,64,31,68,20,45,60Trượt193
15-1157,45,63,95,59,75,36,05Ăn đề 59291
14-1170,91,89,04,00,51,78,48Ăn đề 00170
13-1102,73,12,15,08,70,66,86Ăn 12285
12-1185,53,28,22,48,92,18,59Trượt265
11-1192,91,04,98,89,23,74,45Ăn đề 91156
10-1170,81,07,67,28,20,96,86Ăn đề 70175
09-1107,54,00,59,64,61,32,08Trượt186
08-1169,05,26,55,91,82,04,80Ăn đề 26182
07-1143,49,89,51,60,09,19,87Ăn đề 49276
06-1184,31,56,19,16,81,57,61Ăn đề 84279
05-1162,65,48,60,15,66,84,36Ăn đề 84151
04-1173,01,95,67,38,04,83,11Trượt182
03-1144,82,24,86,64,34,72,43Trượt276
02-1192,94,54,76,27,75,02,62Ăn đề 27172
01-1136,79,00,86,14,26,19,45Ăn đề 36286
31-1070,61,73,57,13,96,27,80Trượt269
30-1068,49,01,61,84,62,28,08Ăn đề 84195
29-1023,80,04,70,40,51,26,78Trượt153
28-1093,63,33,02,91,41,65,57Ăn đề 57177
27-1073,93,22,70,36,79,33,43Ăn đề 36162
26-1040,12,08,05,54,45,22,88Ăn đề 88193
25-1079,47,48,68,53,60,28,19Trượt198
24-1080,54,94,01,50,72,26,98Trượt189
23-1044,36,63,67,53,60,94,56Ăn đề 44276
22-1058,47,18,65,72,83,52,29Ăn đề 18163
21-1081,53,67,18,23,12,34,95Trượt197
20-1088,31,82,58,83,63,47,27Ăn đề 88265
19-1078,49,44,91,05,50,96,23Ăn đề 05263
18-1000,36,42,31,09,23,11,63Ăn 00170
17-1084,73,35,57,76,36,93,65Ăn đề 76157
16-1075,40,65,06,17,80,87,25Ăn đề 40174
15-1054,78,13,37,39,95,18,09Ăn đề 13165
14-1081,07,60,82,25,16,37,99Trượt195
13-1020,07,54,53,04,77,34,31Ăn đề 20161
12-1015,78,16,18,50,09,75,03Ăn đề 75271
11-1048,88,14,73,87,54,34,99Trượt177
10-1021,05,13,53,59,69,67,96Ăn đề 21191
09-1051,33,45,70,75,03,13,42Ăn đề 45186
08-1078,85,58,88,40,19,66,06Ăn đề 88191
07-1019,92,58,54,06,44,79,01Trượt165
06-1009,78,21,87,21,77,66,81Ăn đề 21197
05-1026,08,81,72,89,17,20,44Trượt275
04-1046,39,64,52,06,21,34,81Ăn đề 39183
03-1096,72,49,22,19,44,82,46Trượt292
02-1015,41,10,73,14,84,35,55Ăn đề 73263
01-1012,89,30,00,50,55,39,76Ăn đề 89175
30-0960,08,37,27,50,62,63,11Ăn 37290
29-0957,38,44,32,82,28,61,19Ăn đề 44160
28-0946,63,98,86,26,01,21,30Ăn đề 98261
27-0947,14,00,21,48,46,30,91Ăn đề 47152
26-0927,62,22,36,72,49,35,52Ăn đề 36278
25-0901,46,79,20,05,27,11,07Ăn đề 79275
24-0951,82,78,81,30,22,94,03Ăn đề 78260
23-0971,37,19,84,07,10,45,22Ăn đề 22161
22-0982,01,04,78,72,39,44,14Ăn đề 14158
21-0996,24,66,78,89,76,32,54Ăn đề 66167
20-0903,18,23,75,80,10,98,78Ăn đề 03299
19-0904,25,57,78,37,03,45,11Ăn đề 25251
18-0985,39,93,04,12,48,31,03Ăn đề 04291
17-0998,42,74,82,85,65,61,17Ăn đề 65261
16-0945,24,16,50,09,64,87,28Ăn 24253
15-0908,88,56,77,61,20,30,16Ăn đề 20184
14-0929,22,82,39,90,58,16,47Ăn đề 22153
13-0975,90,01,08,45,93,59,73Trượt298
12-0919,16,55,47,11,77,48,24Trượt294
11-0985,07,70,59,55,72,05,42Trượt282
10-0906,20,18,57,02,66,99,48Ăn đề 02292
09-0930,76,12,51,56,52,21,41Ăn đề 52277
08-0958,04,76,97,85,39,89,32Ăn đề 76184
07-0979,75,42,54,22,06,98,56Ăn 56286
06-0958,69,30,65,18,27,23,11Ăn đề 69188
05-0944,58,66,90,94,35,67,03Ăn đề 67172
04-0956,40,69,81,01,09,75,45Trượt290
03-0955,99,49,86,70,76,69,34Ăn đề 86194
02-0932,64,62,70,49,86,45,95Trượt174
01-0969,63,41,21,97,50,85,79Ăn đề 79196
31-0890,40,53,72,40,05,20,30Ăn đề 40297
30-0894,85,43,21,50,81,96,51Ăn đề 51183
29-0815,17,97,07,94,40,95,23Trượt171
28-0858,09,41,32,38,26,60,85Ăn 85190
27-0804,81,47,73,37,48,30,55Ăn đề 48264
26-0866,57,24,21,38,58,76,50Ăn 58151
25-0833,83,18,15,24,43,72,20Ăn đề 43184
24-0830,05,76,65,73,68,89,21Ăn đề 73280
23-0867,34,55,68,62,93,92,79Ăn đề 34267
22-0848,79,14,64,20,58,44,37Ăn 79163
21-0867,84,99,21,54,32,08,35Ăn đề 21177
20-0863,25,17,78,81,48,08,09Ăn 09184
19-0867,25,47,30,20,80,21,26Ăn đề 30259
18-0899,87,80,13,91,59,09,72Ăn đề 87261
17-0831,02,09,82,47,29,86,35Ăn đề 86153
16-0850,55,25,64,31,19,80,52Ăn đề 19164
15-0853,27,25,00,68,61,73,64Ăn đề 61250
14-0836,78,66,14,91,49,65,93Ăn đề 93260
13-0845,76,53,47,36,28,38,79Ăn đề 28178
12-0864,25,08,53,48,81,82,67Ăn đề 48194
11-0876,21,89,15,99,71,78,85Ăn đề 99156
10-0819,00,74,71,27,14,58,02Ăn đề 02190
09-0899,68,30,80,61,79,09,00Ăn đề 61286
08-0892,14,21,64,79,86,66,46Ăn đề 66258
07-0872,04,75,41,26,08,68,79Ăn đề 72170
06-0852,43,62,60,81,23,48,13Ăn đề 23170
05-0819,10,58,57,86,29,92,07Ăn đề 10265
04-0811,26,18,79,77,76,86,96Ăn đề 77178
03-0884,58,09,00,63,07,24,30Trượt173
02-0875,94,76,37,57,21,59,18Ăn đề 37269
01-0863,12,24,43,00,42,45,11Trượt183
31-0756,15,93,38,91,36,52,67Ăn đề 15278
30-0718,22,70,41,81,14,09,34Ăn đề 41165
29-0758,21,92,82,73,12,08,24Ăn đề 58290
28-0744,13,87,72,51,15,46,38Ăn đề 15152
27-0762,43,82,71,33,83,74,20Ăn 71293
26-0799,08,48,87,77,17,74,67Trượt170
25-0759,81,08,52,63,05,35,93Ăn đề 59193
24-0781,80,07,75,98,42,24,41Ăn đề 42265
23-0756,15,77,39,74,01,45,94Trượt156
22-0707,62,53,27,50,19,90,93Trượt159
21-0754,30,44,25,68,34,58,40Ăn đề 44287
20-0734,77,39,42,07,90,86,74Ăn đề 86180
19-0728,10,05,06,39,03,25,09Ăn 39162
18-0797,31,43,50,80,76,00,78Ăn đề 80280
17-0701,45,56,06,87,29,60,10Ăn 06269
16-0797,69,51,36,02,32,96,94Ăn đề 51299
15-0786,44,87,92,31,32,97,54Ăn đề 97152
14-0749,16,52,33,73,19,58,68Ăn đề 68278
13-0702,00,15,64,30,74,50,66Ăn đề 02164
12-0781,78,07,67,33,20,98,43Trượt187
11-0737,12,89,97,55,39,13,25Trượt159
10-0727,37,22,88,73,04,35,00Ăn đề 22165
09-0758,08,91,23,82,49,41,56Ăn đề 08296
08-0795,22,09,81,16,54,62,15Ăn 15255
07-0713,98,76,97,92,16,94,24Ăn đề 76189
06-0771,63,12,79,90,93,66,70Trượt181
05-0704,49,97,65,33,31,47,94Ăn đề 97270
04-0783,94,05,02,80,76,53,32Ăn đề 83192
03-0721,94,93,56,24,97,86,91Ăn đề 94166
02-0723,25,27,43,50,31,16,42Ăn đề 23278
01-0735,94,76,20,95,98,47,72Trượt175
30-0676,17,72,94,02,51,56,08Ăn đề 51280
29-0653,87,45,33,06,20,25,99Ăn đề 20274
28-0621,07,11,95,56,68,06,03Ăn đề 95293
27-0688,95,50,92,28,08,69,22Ăn đề 95253
26-0683,93,56,78,58,86,84,55Ăn đề 93292
25-0683,15,03,34,14,38,97,39Ăn đề 34260
24-0675,21,08,64,70,01,46,49Ăn đề 70259
23-0690,35,60,73,10,13,69,44Ăn đề 60156
22-0643,46,76,10,17,70,94,05Trượt293
21-0625,52,14,34,67,81,68,83Ăn đề 34251
20-0658,32,03,51,70,47,55,00Ăn đề 32177
19-0693,55,41,15,47,45,79,90Ăn đề 15276
18-0657,34,51,36,86,83,98,18Ăn đề 51189
17-0674,61,83,11,54,20,90,14Ăn đề 61293
16-0630,61,30,75,69,70,51,83Ăn đề 30296
15-0693,81,43,34,91,80,04,50Ăn đề 04191
14-0609,02,16,96,99,14,54,25Ăn đề 54167
13-0673,61,36,51,53,13,68,38Ăn đề 61187
12-0642,24,38,00,40,64,81,45Ăn đề 42283
11-0661,87,06,05,60,19,43,51Ăn 60295
10-0623,07,12,09,41,17,36,65Ăn đề 36292
09-0688,61,85,11,39,69,72,35Ăn đề 88264
08-0603,43,59,15,80,11,37,73Ăn 37250
07-0697,95,42,24,25,82,20,57Ăn đề 57291
06-0645,67,40,56,53,52,12,23Trượt164
05-0601,36,82,56,81,21,16,13Ăn đề 81160
04-0608,83,28,62,21,64,61,22Ăn đề 08271
03-0603,70,52,97,36,95,89,28Ăn đề 70289
02-0638,70,29,81,63,93,14,51Ăn đề 63188
01-0620,21,17,93,96,91,51,09Ăn đề 21283
31-0596,16,53,79,61,52,55,24Ăn đề 61150
30-0531,65,43,37,08,33,11,30Ăn đề 65290
29-0560,84,65,35,22,16,06,33Trượt180
28-0514,60,58,08,59,63,09,23Ăn đề 59263
27-0586,79,37,13,61,20,27,95Ăn đề 37259
26-0591,17,87,79,63,03,76,37Ăn đề 91253
25-0515,75,21,91,69,23,79,32Trượt193
24-0541,17,92,02,66,89,22,43Ăn đề 66150
23-0540,72,34,45,95,63,91,75Ăn đề 72267
22-0573,95,78,03,83,86,12,67Trượt189
21-0580,54,44,15,30,47,97,48Ăn đề 97263
20-0550,52,08,88,00,63,80,79Ăn đề 52260
19-0571,18,06,77,84,07,92,17Ăn đề 17254
18-0532,69,19,17,61,26,62,71Ăn đề 32182
17-0569,26,49,22,87,52,58,00Ăn đề 49170
16-0550,39,31,70,56,74,54,34Ăn đề 31270
15-0568,56,61,04,55,26,57,88Ăn đề 56179
14-0580,26,53,68,71,05,92,48Ăn đề 53270
13-0577,97,90,16,63,69,72,49Ăn đề 49186
12-0581,02,70,45,20,23,33,37Ăn 02158
11-0525,37,39,07,34,58,47,20Ăn đề 34259
10-0596,25,74,44,98,64,03,04Ăn đề 96292
09-0526,09,60,12,68,46,04,96Ăn đề 46195
08-0566,48,04,93,39,71,20,45Trượt163
07-0528,40,83,62,60,68,00,79Ăn đề 60295
06-0551,55,41,73,29,86,36,04Ăn đề 04174
05-0547,08,53,75,57,52,15,88Ăn đề 47187
04-0561,11,07,80,18,91,52,22Ăn đề 18281
03-0591,14,87,74,32,76,65,43Ăn đề 76152
02-0535,98,15,24,56,89,68,65Ăn đề 65162
01-0540,87,07,11,56,91,24,20Ăn đề 20199
30-0430,70,57,25,61,19,12,02Ăn đề 19283
29-0432,42,08,10,39,52,06,81Ăn đề 39186
28-0443,01,77,30,96,50,08,10Ăn đề 96186
27-0412,55,57,43,05,34,39,09Ăn đề 55281
26-0475,84,03,61,80,64,48,29Ăn đề 75180
25-0407,82,42,83,10,06,98,88Ăn đề 83279
24-0426,81,12,03,66,21,99,01Trượt267
23-0479,64,90,60,58,70,27,44Ăn đề 79159